Informaţi-vă asupra drepturilor şi îndatoririlor pe care le aveţi în calitate de membru al Societăţii.

Drepturi:

Membrii Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură au următoarele drepturi:

 • să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere ale Societăţii;
 • să participe la dezbateri privind activitatea Societăţii şi a organelor de conducere ale acesteia, exprimându-şi liber opiniile;
 • să fie informaţi sistematic asupra activităţii şi hotărârilor organelor Societăţii;
 • să se adreseze în orice problemă – educaţională, ştiinţifică, social-culturală, organizatorică sau de altă natură – forurilor de conducere;
 • să demisioneze din calitatea de membru al Societăţii.

Drepturile de mai sus se răsfrâng, adecvat, asupra membrilor colectivi, ai Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură.

Membrii colectivi – respectiv organizaţii sau structuri care au aderat la aceasta – au dreptul să dezbată propriile lor probleme şi să ia hotărâri proprii, cu condiţia ca acestea să nu contravină sau să se opună concepţiei social-umaniste şi scopurilor generale ale Societăţii.

Îndatoriri:

Membrii Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură au următoarele îndatoriri:

 • să cunoască, să respecte şi să aplice Statutul şi orientările de principiu ale Societăţii;
 • să participe la adunările şi forumurile convocate de organele alese;
 • să acţioneze constant în spirit democratic, acceptând pluralismul de idei şi diversitatea opiniilor exprimate în cadrul organizat al Societăţii;
 • să respecte hotărârile majorităţii, ale organelor de conducere şi să militeze pentru aplicarea lor;
 • să respecte disciplina în interiorul Societăţii, ca formaţiune civică democratică, şi să acţioneze constructiv pentru întărirea unităţii şi prestigiului social al acesteia;
 • să achite la timp cotizaţia stabilită;
 • să acţioneze pentru creşterea influenţei Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură în societate şi pentru atragerea de noi membrii.

Membrii colectivi ai Societăţii au îndatorirea de a respecta înţelegerile şi protocoalele convenite. Acestea nu pot fi denunţate unilateral, ci ca urmare a dialogului între părţi, cu un preaviz de reflecţie de 30 de zile pentru partea care a luat iniţiativa desprinderii de Societate. Prin eventuala reconciliere, preavizul devine nul de fapt şi de drept.