Pentru a deveni membru al SNSH trebuie să parcurgeţi următorii paşi:

Verificati daca indepliniti conditiile precizate in Statut.

Pot deveni membrii ai Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură:

    A. Orice cetăţean român care îşi exprimă libera adeziune, în următoarele condiţii:

  • recunoaşte Actul constitutiv şi Statutul, militând pentru aplicarea şi înfăptuirea acestora;
  • a împlinit vârsta de 18 ani şi nu a suferit condamnări penale pentru fapte antisociale;
  • plăteşte regulat cotizaţia de membru al Societăţii şi participă la activităţile acesteia.
    B. Membrii colectivi sau structuri organizate (profesional, cultural, etnic, religios etc.), care aderă la orientarea generală a Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la scopurile şi obiectivele acesteia, prezentând un document de adeziune (aderare), aprobat de forurile reprezentative şi legitime ale organizaţiei solicitante.