Denumire proiect: InfoAcces
Program: POCU/784/6/24/139636
Beneficiar: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

 

  Asociaţia „Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Vaslui, implementează în perioada aprilie 2021 – decembrie 2023, proiectul POCU/784/6/24/139636, “InfoAcces”. Proiectul vizează acordarea de suport pentru disciplinele matematică și informatică, precum și consiliere psiho-socială pentru copiii din județul Vaslui care au cel puțin un părinte plecat în străinătate în ultimele șase luni.

       În urma implementării proiectului se vor obține următoatrele rezultate: servicii suport educațional matematică/ informatică pentru 270 preşcolari şi elevi, din judeţul Vaslui, din care minimum 28 aparţinând minorităţii rome şi minimum 43 din mediul rural; dezvoltarea abilităţilor emoţionale/ consiliere socială/ suport emoţional/ psihologic/ consiliere vocaţională pentru copiii din grupul țintă; servicii de dezvoltare a abilităţilor parentale sau, după caz, soluționarea diferitelor probleme de natură socială pentru minimum 200 de reprezentanţi ai copiilor din grupul ţintă (părinţi/ tutori/ persoane care au în grijă copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate); dezvoltarea unei reţele parteneriale în judeţul Vaslui între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate, în scopul asigurării sustenabilităţii din perspectivă instituţională.

       Obiectivul general al Proiectului îl reprezinta facilitarea accesului preşcolarilor şi elevilor din judeţul Vaslui, la o societate bazată pe un sistem educaţional inovator şi de calitate prin oferirea: către copii a unor servicii de suport educational şi psiho-social de sprijin, către părinţi / tutori / persoane delegate a unor servicii de educaţie parentală şi consiliere socială şi prin dezvoltarea socio-comunitară integrată, într-o perioadă de 33 luni. Obiectivul general propus contribuie direct la realizarea obiectivelor specifice ale programului respectiv apelului de proiecte (OS 6.2 şi OS 6.3), creând în mod tangibil premise: de creştere a participării la învăţământul ante-preşcolar / preşcolar şi de reducere a părăsirii timpurii a şcolii de către elevi, ambele punând accent şi pe copiii aparţinând minorităţii roma şi/sau din mediul rural, generând astfel efecte pozitive pe termen lung în baza ofertei materiale şi educaţionale pusă la dispoziţie prin resursele alocate proiectului.