CAPITOLUL 6

 

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 45. În condiţiile legii, Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură poate solicita recunoaşterea sa ca fiind de utilitate publcă.

Articolul 46. Membrii Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură şi sucursalele sale au acces la mijloacele de comunicare ale S.C. Mass-Media România de Mâine (televiziune, editură, radio, publicaţii), în condiţiile stabilite printr-un protocol special.

Statutul Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură a fost aprobat în unanimitate, în şedinţa Adunării Generale din data de 15 martie 2007.

Preşedintele Societăţii Naţionale Spiru Haret
pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură,
Prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea