Denumire proiect: Antreprenori SMART – Tineri Responsabili, Ambitiosi, Motivati, de Succes
Program: POCU/82/3/7
Beneficiar: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

 

Obiectivul general al proiectului este DEZVOLTAREA DURABILA A ECONOMIEI SOCIALE PRIN INSTRUMENTE INOVATIVE DE FACILITARE A ACCESULUI PE PIATA MUNCII, IN VEDEREA PROMOVARII UNEI SOCIETATI INCLUSIVE SI COEZIVE SI CRESTEREA BUNASTARII PERSOANELOR VULNERABILE IN REGIUNEA SUD MUNTENIA.
In primul rand, proiectul va contribui la sporirea incluziunii sociale, generand efecte pozitive pe termen lung, in mod concret, prin crearea si dezvoltarea a 2 Structuri de Economie Sociala si 34 locuri de munca noi, din care 23 (peste 67% din total) vor fi pentru persoane vulnerabile din comunitatea rurala de implementare, vizand totodata cresterea directa a nivelului de trai al acestora. Pe de alta parte, se vor asigura facilitati sporite pentru accesul pe o piata inclusiva, moderna si flexibila a muncii pentru 23 persoane vulnerabile (9 din SESul 1 si alte 14 din SESul 2), prin participarea lor la activitati integrate, precum: informare, orientare si consiliere profesionala; consiliere psihologica in vederea cresterii stimei de sine; asistenta pentru (re)integrarea pe piata muncii; dezvoltare a competentelor de utilizare TIC; formare profesionala pentru dobandirea de competente antreprenoriale si cunostinte necesare initierii si dezvoltarii de afaceri sociale. In plus, 17 persoane vulnerabile (6 din SESul 1 si 11 din SESul 2) vor beneficia de cursuri de calificare in diferite meserii, necesare functionarii celor doua SESuri.
Alte efecte pozitive pe termen lung vor fi generate prin faptul ca se va asigura sustenabilitatea celor doua SESuri atat prin furnizarea de programe de formare pentru managerii si specialistii din cele 2 SESuri, respectiv 11 persoane (3 manageri din SESul 1, 3 manageri din SESul 2 si 5 specialisti din SESul 2), vizand dezvoltarea competentelor manageriale necesare asigurarii functionarii afacerilor sociale, cat si prin faptul ca se va crea un Departament de servicii sociale si de formare profesionala in cadrul SESului 2 unde, in etapa post implementare, se vor dezvolta programe de formare profesionala continua si de calificare in diferite meserii, necesare pe piata muncii locale si regionale, pentru alte persoane vulnerabile din cadrul comunitatii si din comunitati invecinate.
Alte efecte pozitive pe termen lung vor fi generate prin diseminarea rezultatelor obtinute si a indicatorilor atinsi, ceea ce va contribui la promovarea economiei sociale, promovarea culturii antreprenoriale, precum si la constientizarea cetatenilor cu privire la dezvoltarea unei societati incluzive la nivelul comunitatii locale, care integreaza in economia regionala, natural si inovator, solidaritatea sociala si cooperarea, in sensul consolidarii si valorificarii potentialului de lucru al persoanelor vulnerabile, in paralel cu diminuarea riscului de excluziune sociala si furnizarea de servicii sociale flexibile si adaptate, menite a spori bunastarea si starea de sanatate a cetatenilor din comunitate.
Astfel, crearea unor povesti de succes in domeniul economiei sociale va contribui la dezvoltarea economica durabila si incluziva a regiunii prin sprijinirea aparitiei/dezvoltarii de SES cu angajati din randul persoanelor vulnerabile si/sau furnizand produse si servicii adresate persoanelor excluse social sau supuse riscului de excluziune sociala. De asemenea, proiectul va contribui prin formare profesionala la valorificarea fortei de munca locale si diminuarea flagelului somajului in general si a celui de lunga durata in special, precum si la dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii persoanelor vulnerabile. Nu in ultimul rand, dezvoltarea SES va genera multiple efecte pozitive pe termen lung in comunitate prin completarea cu alte initiative sociale ale autoritatilor locale, de o maniera flexibila in satisfacerea nevoilor societale. Proiectul va contribui, totodata, la imbunatatirea capacitatii operationale a autoritatilor locale de a sprijini facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata muncii.