Angajamentul Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentu Educaţie, Ştiinţă şi Cultură privind protecția datelor personale și dreptul la viața privată

Pentru că sunteți un colaborator important al Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentu Educaţie, Ştiinţă şi Cultură , prima noastră prioritate este să vă oferim servicii edcaționale de calitate, într-un mediu academic cu o integritate dovedită.

Satisfacţia deplină şi încrederea în Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentu Educaţie, Ştiinţă şi Cultură este absolut esenţială pentru noi. De aceea, ca parte a angajamentului nostru de a satisface aşteptările dumneavoastră, ne-am actualizat politica de confidenţialitate. Acest lucru formalizează angajamentele noastre faţă de dumneavoastră şi descrie modul în care Asociaţia foloseşte datele cu caracter personal.

Prin “date cu caracter personal” înțelegem orice informație colectată și autentificată într-un format care va permite să fiți identificat personal, fie direct (de ex. nume), fie indirect (de exemplu, număr de telefon sau e-mail), ca persoană.

Vă recomandăm să citiţi acest document, care descrie politica noastră de confidenţialitate, politica de protecţie a datelor personale, ca fiind angajamentul nostru care guvernează modul în care se oferă serviciile educaționale, serviciile de suport, modul în care se desfășoară activitățile didactice și mediul de lucru din spațiul academic al Asociaţiei Societatea Naţională Spiru Haret pentu Educaţie, Ştiinţă şi Cultură .

Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentu Educaţie, Ştiinţă şi Cultură  colectează date cu caracter personal în cadrul procesului de preînscriere și admitere, pe parcursul desfășurării activităților didactice sau administrative la facultatea/ colegiul în cadrul căreia doriți să deveniți student, sunteți student sau lucrați ca angajat. Datele dumneavoastră personale sunt colectate, prelucrate şi utilizate în condiţii de confidenţialitate, în cadrul proceselor de preînscriere, admitere, pe durata studiilor şi după acestea, în desfășurarea activităților didactice sau în cursul îndeplinirii sarcinilor de serviciu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Regulile aplicabile în cadrul Asociaţiei Societatea Naţională Spiru Haret pentu Educaţie, Ştiinţă şi Cultură , atunci când colectează sau prelucrează date cu caracter personal, se bazează pe următoarele principii:

 1. Transparenţă în procesul de colectare și procesare a datelor dumneavoastră personale. Asociaţia vă va comunica, la cerere, ce date cu caracter personal sunt colectate, de ce sunt colectate și cum sunt folosite;
 2. Legitimitate – Asociaţia colectează și procesează datele dumneavoastră personale doar în scopurile descrise în această politică și în conformitate cu prevederile legale.
 3. Relevanţa şi acurateţea datelor este asigurată prin colectarea și procesarea responsabilă numai a acelor date cu caracter personal necesare pentru întocmirea propriilor evidențe, pentru desfășurarea proceselor didactice și de suport, pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Vor fi luate toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că datele personale pe care le deţinem sunt exacte şi actualizate;
 4. Păstrarea datelor cu caracter personal va fi făcută în perioada necesară pentru procesare, în conformitate cu prevederile legii. După expirarea termenului legal, datele personale, care nu mai sunt necesare, vor fi distruse, cu respectarea dispozițiilor legale;
 5. Dreptul de acces la datele personale – puteți accesa, rectifica, modifica, corecta sau șterge datele dumneavoastra personale. De asemenea, vă puteţi opune utilizării datelor dumneavoastră personale, în special pentru a evita primirea de informaţii despre vânzări şi marketing. Detalii privind modul în care puteți solicita aceste lucruri găsiți pe site-ul nostru la adresa: gdpr.spiruharet.ro secțiunea “Acces şi modificare”;
 6. Confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră este asigurată prin adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice rezonabile, pentru a vă proteja datele personale împotriva modificării sau a pierderii accidentale sau ilegale, a utilizării, divulgării lor ori a accesului neautorizat;
 7. Transferul datelor dumneavoastră personale se face către alte entități doar în scop educațional (exemplu platforma Blackboard, Registrul GT), către instituții cu drept de supraveghere și control asupra Asociaţiei (exemplu Ministerul Educației Național sau casa de sănătate etc.), către terți pentru procesarea plăților prin card bancar, către prestatorii de servicii esențiale pentru funcționarea asociaţiei în scopul îndeplinirii obligațiilor legale sau pentru oferirea celor mai bune servicii de educație. Vom lua măsurile adecvate pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastră atunci când partajăm sau transferăm astfel de date.

Domeniul de aplicare

Politica de protecție a datelor se aplică pentru toate datele personale colectate de Asociaţie în procesul de preînscriere, admitere și pe parcursul derulării studiilor.

Datele personale colectate/ prelucrate de către Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentu Educaţie, Ştiinţă şi Cultură sunt datele personale care permit oferirea de servicii de educație, culturale, suport și consiliere generală colaboratorilor/ angajaţilor săi, promovarea Asociaţiei, promovarea facilităților și a serviciilor Asociaţiei, imagini vizuale pentru publicarea revistelor Asociaţiei, întocmirea şi menținerea propriilor evidenţe, sprijinirea și gestionarea activităţilor personalului angajat.

De asemenea, Asociaţia utilizează camere de supraveghere cu circuit închis (CCTV) pentru monitorizarea și colectarea de imagini vizuale pentru asigurarea siguranţei persoanelor, a spaţiilor și pentru prevenirea criminalității. Într-o astefel de situație, vor fi afișate la loc vizibil pictograme de informare având mențiunea „ATENȚIE ZONĂ DE SUPRAVEGHERE VIDEO”.

Tipurile de date personale colectate pot include:

 • detalii de contact (de exemplu, nume de familie, prenume, număr de telefon, e-mail);
 • date personale (de exemplu, data naşterii, naţionalitatea, condiţiile medicale etc.);
 • date referitoare la copiii angajaților Asociaţiei (de exemplu, prenume, și CNP), care pot fi furnizate doar de către un adult;
 • numărul cardului bancar (în scopul realizării plăților prin card bancar sau a virării/ returnării de taxe/ sume cuvenite);
 • răspunsuri la întrebări/ comentarii cu ocazia completării de chestionare aplicate în scopul îmbunătățirii mediului de lucru.

Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentu Educaţie, Ştiinţă şi Cultură nu colectează în mod deliberat date sensibile, precum ar fi date cu privire la rasă, opinii politice, credinţele religioase şi filozofice, apartenenţa la organizații nonprofit sau detalii cu privire la orientarea sexuală. În funcţie de legile aplicabile, alte date care ar putea fi considerate sensibile (cum ar fi etnia, numărul cardului de bancar sau statutul pe piața muncii etc.) pot fi colectate pentru a îndeplini cerinţele legale sau pentru a vă oferi servicii educaționale adaptate nevoilor dumneavoastră. În acest caz, în funcţie de legile în vigoare, poate fi necesar consimţământul dumneavoastră prealabil în ceea ce priveşte colectarea acestor date sensibile.

Când sunt colectate datele dumneavoastră personale?

Datele cu caracter personal pot fi colectate într-o varietate de ocazii, inclusiv:

 • cu ocazia preinscrierii/ inscrierii la programele/ activitatile alese de dumneavoastră, plata unor taxe, solicitări, plângeri și/ sau dispute;
 • prin participarea la seminarii, conferințe, programe de marketing sau evenimente, înscrierea în proiecte ca membru al grupului țintă sau la cursuri suplimentare organizate de Asociaţie în cadrul unor proiecte;
 • prin participarea la sondaje (de exemplu sondaj privind mediul de lucru sau in proiecte) sau participarea la concursuri, abonarea la buletine de ştiri, obținerea accesului online pe site-uri ale Asociaţiei în scopul de a primi oferte şi informații prin e-mail;
 • prin participarea la activităţi educaționale prin Internet: conexiune la site-urile Asociaţiei (adresa IP, cookies), formulare online (înscriere online, chestionare, pagini pe reţelele sociale ale Asociaţiei, platforma de e-learning Blackboard etc).

Cum vom folosi datele dumneavoastră personale?

Colectăm datele dumneavoastră personale pentru:

 • îndeplinirea obligaţiilor noastre legale, impuse prin legislația din domeniul culturii, educației și/ sau a muncii;
 • întocmirea propriilor evidențe, pentru gestionarea activităților culturale/ de implementare proeicte și de personal, în conformitate cu standardele în vigoare sau contabile;
 • întocmirea contractului de colaborare cu Asociaţia, gestionarea accesului la resursele disponibile (platforma de e-learning, site, biblioteci, librării etc.);
 • îmbunatatirea serviciilor culturale/ educaționale oferite, pentru a promova serviciile de suport și a obtine o mai bună înțelegere a cerintelor și dorințelor dumneavoastră;
 • adaptarea programului nostru si a serviciilor disponibile pentru a satisface mai bine cerinţele dumneavoastră;
 • personalizarea ofertei culturale/ educaționale, informarea privind oferte speciale şi orice servicii noi create de Asociaţie;
 • gestionarea relației noastre cu colaboratorii înainte, în timpul și după finalizarea activitatilor, pentru trimiterea de comunicări direcționate, anticiparea unor activități viitoare, precum şi pentru efectuarea de raporte, sondaje de satisfacţie, luând în considerare dreptul de a obiecta;
 • îmbunătățirea serviciilor Asociaţiei, în special: efectuarea de anchete și analize pe bază de chestionare și comentarii ale colaboratorilor, gestionarea plângerilor, oferindu-vă avantajele de membru al comunității academice/ culturale;
 • conformitatea cu legislaţia (de exemplu, stocarea documentelor contabile).

Pentru orice întrebări referitoare la principiile protecției datelor de către Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentu Educaţie, Ştiinţă şi Cultură , vă rugăm să ne contactați la adresa bb@spiruharet.ro.