Denumire proiect: iNFOLex
Program: POCA/491/126354

Beneficiar: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură


Proiectul iNFOLex
 vizeaza facilitarea accesului cetăţenilor din regiunile Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest şi Centru, la un sistem judiciar transparent, integru şi de calitate, prin intermediul unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor în privinţa drepturilor prevăzute în cadrul noilor coduri, într-o perioadă de 24 luni.


Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă facilitarea accesului cetăţenilor din regiunile Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest şi Centru, la un sistem judiciar transparent, integru şi de calitate, prin intermediul unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor în privinţa drepturilor prevăzute în cadrul noilor coduri, într-o perioadă de 24 luni. Acesta se realizează prin intemediul obiectivelor specifice prezentate mai jos.
Atât obiectivul general, cât şi obiectivele specifice sunt în conformitate cu prevederile şi respectiv Obiectivul Specific al Ghidului Solicitantului 2.3: Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia, vizând atingerea obiectivelor POCA în materie.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • realizarea unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor, privind drepturile legislative ale acestora utilizând reţelele de socializare şi internetul.
  • realizarea unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor, privind drepturile legislative ale acestora utilizând mijloacele media clasice (televiziune, radio, presă scrisă etc).
  • realizarea în regiunile SM, SV, SE, Centru a unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor, privind drepturile legislative ale acestora prin prezenţa în teritoriu a unei echipe de Experţi juridici ce vor facilita cetatenilor si, in special, elevilor si studentilor accesul la legislaţie şi justiţie.


Activitătile proiectului

În cadrul proiectului se realizează următoarele activități:

A 1. Management proiect; 
A 1.2. Info si pub;

A 2. Dezvoltarea campaniei online de informare, educaţie juridică şi conştientizare;
A 2.1. Elaborarea strategiei şi implementarea campaniei utilizând reţelele de socializare şi internetul;

A 3. Dezvoltarea campaniei media de informare, educaţie juridică şi conştientizare;
A 3.1. Elaborarea strategiei şi implementarea campaniei utilizând massmedia clasice (televiziune, radio, presă scrisă etc);

A 4. Dezvoltarea campaniei teritoriale de informare, educaţie juridică şi conştientizare;
A 4.1. Elaborarea strategiei şi implementarea campaniei teritoriale prin prezenţa în teritoriu a unei echipe de Experţi juridici.

 

Rezultatele proiectului

Au fost prevăzute următoarele rezultate anticipate:

  • Campanie de informare, educatie juridica si constientizare utilizând retelele de socializare si internetul elaborata si campanie implementata. / Subactivitate A 2.1
  • Campanie de informare, educaţie juridică şi conştientizare utilizând mijloacele media clasice (televiziune, radio, presă scrisă etc) elaborată şi campanie implementată. / Subactivitate A 3.1.
  • Campanie de informare, educaţie juridică şi conştientizare teritorială prin prezenţa în teritoriu a unei echipe de Experţi juridici elaborată şi campanie implementată. / Subactivitate A 4.1.

Grup ţintă

Grupul ţintă va fi format din minimum 9.600 cetăţeni inclusiv grupuri vulnerabile, elevi şi studenţi de la nivelul a patru regiuni de dezvoltare din categoria celor mai puţin dezvoltate ale României, respectiv: Sud Muntenia, Sud Vest, Sud Est, Centru astfel realizându-se premisele de îmbunătăţire a accesului cetăţenilor la legislaţie şi justiţie. Prin grupul ţintă selectat se creează premizele unei punţi de legătură între activităţile proiectului şi cetăţeni. Grupul ţintă eligibil va fi format din minimum 9.600 de cetăţeni dintre care minimum 2.400 vor fi elevi şi studenţi.

Data de începere a proiectului: 19.02.2019

Perioada de implementare: 24 luni
Valorea totala: 2.478.251,00 lei

 

Valoarea totală a Proiectului, din care Valoarea
eligibilă a Proiectului
Valoarea eligibilă nerambursabilă Valoarea eligibilă
nerambursabilă
din FSE
Valoarea eligibilă
nerambursabilă din bugetul naţional
Cofinanţarea
eligibilă a Beneficiarului
Valoarea neeligibilă a Proiectului inclusiv TVA aferentă acestuia
(lei) (lei) (lei) % (lei) % (lei) % (lei) % (lei)
1=2+11 2=3+9 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.478.251,00 2.478.251,00 2.428.685,98 98,0000 2.064.383,09 83,3000003 364.302,89 14,6999997 49.565,02 2,0000 0,00