CAPITOLUL 4

 

VENITURI ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

Articolul 39. Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură îşi constituie şi deţine bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii sale.

Articolul 40. Consiliul director împreună cu cenzorul sau, după caz, Comisia de cenzori elaborează norme privind realizarea şi utilizarea veniturilor asigurându-se respectarea prevederilor legale.

Articolul 41. Veniturile Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură pot proveni din:

  • 1) cotizaţiile membrilor;
  • 2) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
  • 3) donaţii, sponsorizări sau legate;
  • 4) venituri realizate din activităţi economice directe;
  • 5) resurse obţinute de la bugetul de stat şi de la bugetele locale;
  • 6) alte venituri prevăzute de lege.
  • h) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în Statut.

Articolul 42. Cuantumul cotizaţiilor se stabileşte prin hotărâre a Consiliului director.

Operaţiunile de încasări, depuneri bancare şi plăţi se efectuează prin conturi în lei şi valute, deschise la unităţi bancare din România, potrivit legii.