CAPITOLUL 5

 

DIZOVAREA ŞI LICHIDAREA

Articolul 43. Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură se poate dizolva de drept sau prin hotărârea Adunării Generale, potrivit legii.

Articolul 44. În cazul dizolvării Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Ele se transmit către persoanele juridice de drept privat fondatoare.