Prefaţa

 

Introducere. – Importanţa studierii vieţii şi operei lui Spiru Haret: educativă, istorică, pedagogică. Planul lucrării.

 

PARTEA I-a

 

 

  1. Vieaţa lui Spiru Haret. – Omul. Sufletul. Personalitatea.
  2. Activitatea ştiinţifică a lui Spiru Haret. Lucrări, teza de doctorat la academie. Mecanica Socială, idei sociologice.

 

PARTEA II-a

 

 

  1. Curentele pedagogice în secolul XIX. – Pestalozzi, Herbart, Spencer. Principii pedagogice. Curentele: şc. democratică, umanism şi realism, şcoala activă, cunoaşterea individualităţii.
  2. Mişcarea pedagogică în ţara noastră. 1864–1900. – Principii pedagogice în lucrări. C. Dumitrescu-Iaşi, Haret.
  3. Starea învăţământului la noi până la 1898. – Legea din 1864. Învăţământul primar. Legea din 1893. Învăţământul secundar. Învăţământul profesional. Încercări de reformă.

 

PARTEA III-a

 

 

  1. Concepţia lui Spiru Haret despre şcoală. – Rolul social al educaţiei: Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Haret. Funcţiunea şcoalei: educativă, culturală, pregătirea pentru vieaţă. Principii.
  2. Organizarea şcolară. – Învăţământul primar, învăţământul normal, direcţia practică. Învăţământul secundar: gimnaziul, liceul, trifurcarea, obiecţii, examenul de absolvire, aprecieri. Instrucţia fetelor. Învăţământul superior, seminarul pedagogic. Învăţământul profesional: şcoli de agricultură, de meserii, comerciale.
  3. Directive pedagogice. – Programa analitică: principii. Activismul integral la Haret. Principiul individualităţii, principiul intuitiv. Măsuri pentru educaţia tinerimii, morală, naţională, fizică. Corpul didactic: primar, secundar.

 

PARTEA IV-a

 

  1. Problema educaţiei populare. – Prin şcoală. Măsuri: clădiri, numărul învăţătorilor, cantine şcolare. Activitatea în afară de şcoală. Începutul mişcării. Activitate pentru ridicare culturală şi economică. Motivare: din punct de vedere sociologic, politic, starea de fapt. Mijloace culturale: conferinţe, cercuri culturale, şezători, serbări şcolare. Cursuri de adulţi, biblioteci populare. Rezultate. Principii economice, chestia ţărănească.

Mijloace economice: cooperaţia, spiritul mişcării, realizări, rezultate. Factorii mişcării: învăţătorul şi preotul. Argumente.

  1. Încheerea. – Valoarea operei lui Haret. Reflexul ei în legile şcolare actuale. Continuarea gândirii sale.